หน้าแรก สินค้า วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา

เมนู

 

Kumon Thinking skill Workbook K & Up : Creativity

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กวัยอนุบาล Creativity เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการผ่า......

อ่านต่อ

Kumon Thinking skill Workbook Pre-K : Differentiation

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนDifferentiation เสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีระบบ ผ......

อ่านต่อ

Kumon Thinking skill Workbook Pre-K : Spatial Reasoning

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนSpatial Reasoning พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการคิดอย่า......

อ่านต่อ

Kumon Thinking skill Workbook Pre-K : Logic

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนLogic พัฒนาการคิดด้านการแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ เช่น......

อ่านต่อ

Kumon Thinking skill Workbook K & Up : Same & Difference

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กวัยอนุบาลSame & Difference เสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีระบ......

อ่านต่อ

Kumon Thinking skill Workbook K & Up : Logic

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กวัยอนุบาลค่ะLogic พัฒนาการคิดด้านการแก้ปัญหาอย่างมีตรรกะ เช่น......

อ่านต่อ

Kumon Thinking skill Workbook K & Up : Spatial Reasoning

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กวัยอนุบาลค่ะSpatial Reasoning พัฒนาทักษะพื้นฐานด้านการคิดอย่า......

อ่านต่อ

Kumon Thinking skill Workbook Pre-K : Creativity

แบบฝึกหัดเสริมทักษะทางความคิดสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนCreativity เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการผ......

อ่านต่อ



  Copyright 2005-2014 www.books4kidshop.com All rights reserved.
view