หน้าแรก สินค้า วิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน ติดต่อเรา

เมนู

 
สินค้า > หนังสือแบบฝึกหัด > แบบฝึกหัดเด็กอนุบาล

Brain Quest : Workbook Kindergarten

หนังสือแบบฝึกหัดที่รวมเนื้อหาที่น้อง ๆ ควรต้องเรียนรู้ในช่วงอายุ 5-6 ปี ในเล่มจะรวบรวมกิจกรรม และ แบ......

อ่านต่อ

Brain Quest : Workbook Pre-K Ages 4-5

หนังสือแบบฝึกหัดที่รวมเนื้อหาที่น้อง ๆ ควรต้องเรียนรู้ในช่วงอายุ 4-5 ปี ในเล่มจะรวบรวมกิจกรรม และ แบ......

อ่านต่อ

Bright Kids Books : K1 English

หนังสือแบบฝึกหัดพร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล มีทั้งหาภาพเหมือน ภา......

อ่านต่อ

Bright Kids Books : K1 Maths

หนังสือแบบฝึกหัดพร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กอนุบาล มีทั้งหาภาพเหมือน ภา......

อ่านต่อ

Bright Kids Books : K2 English

หนังสือแบบฝึกหัดพร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล ให้น้อง ๆ หัดเขียนตั......

อ่านต่อ

Bright Kids Books : K2 Maths

หนังสือแบบฝึกหัดพร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล ให้น้อง ๆ หัดเขียนตั......

อ่านต่อ

Bright Kids Books : Nursery English 1-2 & Nursery Math 1-2

Nursery English 1-2 หนังสือแบบฝึกหัดพร้อมกิจกรรมมากมาย เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล ......

อ่านต่อ

Bright Kids- Shine in English & Math (Aged 3-6)

แบบฝึกหัดสองเล่มนี้ จะช่วยให้น้องฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้า......

อ่านต่อ

Disney School Skills 1 Ages 6-7 Language Arts : Let's Learn Sight Words and Vocabulary

ให้น้อง ๆ สนุกสนานไปกับการเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่พบเจอบ่อย ๆ ช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์......

อ่านต่อ

Hello 123 Nursery Maths Book 1-2 & Activity 1-2 (Aged 3-5)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดเรียนรู้ตัวเลขและการนับจำนวน สำหรับน้องวัย 3 – 5 ปี สอนเกี่ยวกับตัวเลข แล......

อ่านต่อ

Hello abc Nursery English Book 1-2 & Activity 1-2 (Aged 3-5)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับน้องวัย 3 – 5 ปี สอนเกี่ยวกับตัวอักษร a-z พร้อมคำ......

อ่านต่อ

Hop onto : Alphabet Reader & Activity Book 1-2 (Ages 4-6)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดชุด Alphabet เล่ม 1 สอนตัวพิมพ์เล็ก เล่ม 2 สอนตัวพิมพ์ใหญ่คู่กับพิมพ์เล็ก ช่วยใ......

อ่านต่อ

Hop onto : English Reader & Activity Book 1-2 (Ages 4-6)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดชุดนี้จะช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ ให้สามารถแสดงออกและสื่อสารโดยใ......

อ่านต่อ

Hop onto : English Reader & Activity Book 3-4 (Ages 4-6)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดชุดนี้จะช่วยเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ ให้สามารถแสดงออกและสื่อสารโดยใ......

อ่านต่อ

Hop onto : Maths Reader & Activity Book 1-2 (Ages 4-6)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดชุดนี้จะช่วยปูทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้กับน้อง ๆ ให้น้องได้รู้สึกสนุกไปกับต......

อ่านต่อ

Hop onto : Maths Reader & Activity Book 3-4 (Ages 4-6)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดชุดนี้จะช่วยปูทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ให้กับน้อง ๆ ให้น้องได้รู้สึกสนุกไปกับต......

อ่านต่อ

Hop onto : Science Reader & Activity Book 1-2 (Ages 4-6)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดชุดนี้จะช่วยปูทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ ให้น้องได้รู้สึกสนุกไปกับ......

อ่านต่อ

Hop onto : Science Reader & Activity Book 3-4 (Ages 4-6)

หนังสือพร้อมแบบฝึกหัดชุดนี้จะช่วยปูทักษะพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ให้กับน้อง ๆ ให้น้องได้รู้สึกสนุกไปกับ......

อ่านต่อ

IQ STARTER 1 (Ages 3-5)

แบบฝึกหัดที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการนับจำนวน ให้น้องฝึกคิดหาคำตอบโดยใช้เหตุผล ......

อ่านต่อ

IQ STARTER 2 (Ages 4-6)

แบบฝึกหัดที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการนับจำนวน ให้น้องฝึกคิดหาคำตอบโดยใช้เหตุผล ......

อ่านต่อ

My First Steps to Phonics 2 - Short and Long Vowels

My First Step to Phonics มีทั้งหมด 6 ชุด สำหรับเรียนรู้การอ่านอย่างมีระบบแบบโฟนิคส์ เป็นการเสริมทักษ......

อ่านต่อ

My First Steps to Phonics 5 - Consonant Blends and Digraphs I

My First Step to Phonics มีทั้งหมด 6 ชุด สำหรับเรียนรู้การอ่านอย่างมีระบบแบบโฟนิคส์ เป็นการเสริมทักษ......

อ่านต่อ

Phonics Reader & Activity Book 1 & 2 with Phonics Enrichment Book A

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กอนุบาลสำหรับเรียนรู้เรื่องโฟนิคส์ การอ่านแบบโฟนิคส์ และตัวอัก......

อ่านต่อ

Phonics Reader & Activity Book 3 & 4 with Phonics Enrichment Book B

แบบฝึกหัดสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กอนุบาลสำหรับเรียนรู้เรื่องโฟนิคส์, การอ่านออกเสียงแบบโฟนิคส์ ......

อ่านต่อ

Pre-Primary Grammar (Ages 5-7)

แบบฝึกหัดเล่มนี้จะช่วยให้น้องอนุบาลสามารถขึ้นชั้นประถมด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะ ช่วยฝึกทักษะให้น้องส......

อ่านต่อ

ReadingLine: Sound and Letter Kit

ReadingLine เป็นชุดหนังสือพื้นฐานสำหรับเด็กแรกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นตอน มีทั้งหมด 3 ชุด ไ......

อ่านต่อ

ReadingLine: Vocabulary Kit

ReadingLine เป็นชุดหนังสือพื้นฐานสำหรับเด็กแรกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นตอน มีทั้งหมด 3 ชุด ไ......

อ่านต่อ

Smart Start : Moral Education 1-4 & Activity 1-4

ชุดหนังสือและแบบฝึกหัดชุดนี้สอนเรื่องเกี่ยวกับความประพฤติที่ควรจะปฎิบัติ มารยาทในโอกาสต่าง ๆ มีวัตถุ......

อ่านต่อ

Summer Express - Between Grades PreK - K

หนังสือแบบฝึกหัดภาคฤดูร้อนสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล ที่กำลังจะขึ้นชั้นอนุบาลสีสันสวยงาม เพิ่มทักษะให้แก......

อ่านต่อ

คิดสิ(KIDS)สนุกคิดกับเกมส์วิทยาศาสตร์ เล่ม 1-2 (พัฒนา IQ เสริมสร้างทักษะ)

แบบฝึกหัดเตรียมความพร้อมปฐมวัย ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนานกับการเรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเรา สัตว์ พืช ของเล่น......

อ่านต่อ

เรียนเล่นเรียนรู้ : ลากเส้นแสนสนุก (ฝึกฝนทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก)

หนังสือเล่มนี้เป็นการเริ่มต้นทักษะทางการเขียนสำหรับเด็ก โดยจัดเรียงลำดับจากทักษะที่ง่ายไปสู่ทักษะที่......

อ่านต่อ

แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมเด็กอนุบาล คิดส์สนุก เล่ม 1&2

แบบฝึกหัดคิดส์สนุก เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ พัฒนาทางด้าน IQ และ EQ เด็ก ๆ จะได้ฝึกการสังเกต จดจำ แ......

อ่านต่อ

ReadingLine: Phonics Kit

ReadingLine เป็นชุดหนังสือพื้นฐานสำหรับเด็กแรกเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างเป็นขั้นตอน มีทั้งหมด 3 ชุด ไ......

อ่านต่อ

Phonics Activity Pack

หนังสือแบบฝึกหัดโฟนิคส์ สอนหัดอ่านตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ สำหรับน้องที่เริ่มเรียนโฟนิคส์พร้อมกิ......

อ่านต่อ  Copyright 2005-2014 www.books4kidshop.com All rights reserved.
view